Curriculum Vitae

Vegard A. Johansen, født 28. nov. 1976
Grønnegata 109
9008 Tromsø
Norge

Mobil: (+47) 47 41 77 31
E-post: vegardjo@gmail.com

Web: http://vaj.no/

Relevant arbeidserfaring

2011 – d.d
Ramsalt Lab
Tromsø, Norge

Informasjonsarkitekt / interaksjonsdesigner i Ramsalt Lab.

2005 – 2011
Nasjonalt Senter for Telemedisin
Tromsø, Norge

Spesialkonsulent ved avdelingen for nettbasert kompetanseutvikling. Arbeidsoppgaver inkluderer uttesting, videreutvikling og implementering av open source-programvare for avdelingen. Webutvikling, informasjonsarkitektur og brukervennlighet. Opplæring i CMS / LMS. I tillegg oppgaver knyttet til prosjektledelse og presentasjon nasjonalt og internasjonalt.

Se eksempelvis helsekompetanse.no, telemed.no, medicalpeacework.org for noen av de websteder jeg har arbeidet med nylig (det være seg frontend-, backend-løsninger, informasjonsarkitektur, universell tilrettelegging, XHTML / CSS, innholdsutvikling og annet.)

2004-2005
Universitetet i Tromsø
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Førstekonsulent fungerende som fakultetets webredaktør. Ansvar for forbedring av fakultetes websted innenfor gjeldende rammer, oppbygging, innholdssamling, informasjonsarkitektur og annet for nyetablerte websteder. Opplæring av ansatte i webapplikasjoner.

2003 – 2004
Grey Digital
København

Praktikant som brukervennlighetskonsulent, og senere hospiterende hovedfagsstudent / specialeskrivende. Forberedte og gjennomførte en rekke brukervennlighetstester og målgruppeanalyser. Arbeidet som prosjektleder, utvikler og webmaster på http://www.brugeroplevelse.dk/ og http://www.understandingusers.com/breaking/.

2002-2004
Universitetet i Tromsø
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fast freelancer med en rekke oppdrag for fakultetet og de forskjellige institutter. Arbeid som webmaster og med oppdateringer og opprettelser av websteder, samt generell konsulentbistand under overgang til nytt publiseringsystem for universitetet. Utvikler og redaktør for fakultetets årsrapporter på web siden 2000. Tilgjengelig under: http://uit.no/svfak/organisering/9.

2001-2002
Universitetet i Tromsø
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Konsulent for nettbasert læring. Arbeidet som systemadministrator og hadde ansvar for intern og ekstern opplæring av studenter og ansatte i Classfronter-systemet. Utviklet online brukerveiledning for systemet. Fungerte samtidig som generell IKT-støtte på fakultetet, og som webmaster på fakultetets websted (http://uit.no/svfak/).

1996-2001
Norges Bank
Tromsø og Trondheim

Generell pengebehandling. Både som fastansatt og vikar gjennom flere perioder under utdanning.

1994-2001
RoadRats
Tromsø

Rigging, vakthold og teknikerbistand ved en rekke konserter og arrangementer i og utenfor Tromsø.

Utdanning

2002 – 2004

Københavns Universitet
København, Danmark.
Medievitenskap overbygning (hovedfag)

Hovedfag i film- og medievitenskap med fokus på webmediet, brukervennlighet, digital kommunikasjon og formidling i digitale medier.

1999-2001
Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, NTNU
Trondheim, Norge.

Studier innenfor medievitenskap (mellomfag) og sosiologi (mellomfag). Fokus på film, estetikk og digitale medier. I tillegg frie moduler innenfor medievitenskap og religionsvitenskap.

1995 og 1998
Universitetet i Tromsø
Tromsø, Norge

Examen philosophikum og sosiologi grunnfag.

1992-1995
Kongsbakken Videregående Skole
Tromsø, Norge

Almennfaglig studieretning med fordypning i samfunnsfag og engelsk.

Øvrige ferdigheter

Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk. Snakker noe dansk, og har forståelse for tysk.

Har god kjennskap til Windows- og Adobe-familien, samt erfaring med Mac og Linux. Svært god kjennskap til (X)HTML, CSS og andre webteknologier. Forståelse for XML, PHP og databaser, samt serverkonfiguerering og -oppsett. Har arbeidet mye med flere publiseringssystemer (CMS) og læringsplattformer (LMS).

Referanser

Referansepersoner, anbefalinger og attester fås ved oppfordring.

Abonner på innlegg Abonner på kommentarer (Hva er dette?)