Studier og skriverier

Da alle mine skriverier foreløpig er knyttet til mine studier kan det være på sin plass med litt bakgrunn: Min studentkarriere begynte på Universitetet i Tromsø hvor jeg tok examen philosophicum og sosiologi grunnfag. Etter noen pauseår flyttet jeg til Trondheim hvor jeg studerte medievitenskap grunnfag og mellomfag, litt religionsvitenskap grunnfag samt sosiologi mellomfag på Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet.

Etter nok et pauseår flyttet jeg til København hvor jeg studerte medievitenskap overbygning (hovedfag) på Københavns Universitet.

I løpet av årene har jeg skrevet en hel del mer eller mindre interessante oppgaver, og her finner du min mellomfagsoppgave i sosiologi om Usenet fra NTNU, en semesteroppgave fra et fag i medievitenskap mellomfag fra NTNU, seks eksamensoppgaver/-prosjekter i medievitenskap fra Københavns Universitet, og til slutt min hovedfagsoppgave i samme fag fra samme universitet. De fleste inneholder en liten oppsummering skrevet av meg som ikke var med i den innleverte versjonen.

Min studentkarriere sluttet så sent i juli, det herrens år 2004.

Mine oppgaver

Nettverksorganisering i webmediet
Speciale i medievitenskap
Medievitenskap overbygning
Københavns Universitet, sommer 2004

Websted: Breaking Through to the Other Side
Synopsis til muntlig eksamen
Medievitenskap overbygning
Københavns Universitet, vintereksamen 2003

Praktikkrapport
Rapport fra praktikkperiode i Signal Digital
Medievitenskap overbygning
Københavns Universitet, vintereksamen 2003

Weblogs – historisk kontekst og perspektiver
Oppgave i computermediehistorie
Medievitenskap overbygning
Københavns Universitet, sommereksamen 2003

Reklamens vilkår og problemer på web
Oppgave i mediesociologi og receptionsanalyse
Medievitenskap overbygning
Københavns Universitet, sommereksamen 2003

Perspektiver på nettfellesskaper
Oppgave i computermedieteori
Medievitenskap overbygning
Københavns Universitet, vintereksamen 2002/2003

Dj Shadow / Midnight in a Perfect World / Deconstructed
Eksamen i formidling og medieanalyse
Medievitenskap overbygning
Københavns Universitet, vintereksamen 2002/2003

Pitchfork Magazine – mellom to tradisjoner i netthistorien
Semesteroppgave i HFMV 205: Digitale medier, sosial kommunikasjon
NTNU, Vår 2001

Usenet som sosialt system
Mellomfagsoppgave i sosiologi
NTNU Høst 2000

Abonner på innlegg Abonner på kommentarer (Hva er dette?)