Dj Shadow / Midnight in a Perfect World / Deconstructed

Etter å ha fulgt kurset “Digitale videoformater” lagde jeg en CD-ROM-presentasjon av Dj Shadow som eksamensprosjekt. CD-ROMen ble laget ved hjelp av Macromedia Director. I tillegg til denne hadde jeg også en muntlig eksamen basert på et synopsis jeg hadde skrevet på rekordkort tid. Og det ligger under.

Under kan du se noen screenshots av CD-ROMen. Den inneholdt en splashscreen (ikke vist her), et interface med tre menypunkter, en jukebox-funksjon, en musikkvideo, noe informasjon om artistens arbeidsmetode samt en biografi / diskografi over artisten.

Synopsis

Min produksjon “Dj Shadow / Midnight in a Perfect World / Deconstructed” er tenkt å inngå i en (re)lansering av singelen med samme navn, i form av en CD/DVD-singel.

screendump

screendump

screendump

screendump

Bakgrunnen til at min produksjon skal inngå som en multimedial bonus til singelen, er internetts økende status som distriubusjonskanal for musikk, hvor brukere oftere og oftere laster ned gratis mp3 heller enn å kjøpe produktet. Dette tendensen søkes bekjempet av platebransjen på flere måter, blant annet ved å legge inn kopisperrer på plater, og også ved å forhindre at produktet kan avspilles på en computer i det hele tatt.

Tanken bak min produksjon er at heller enn å hindre brukere å utnytte de potensialer nye medier gir, skal man heller utnytte dem. Ved å gi et produkt en merverdi i form av en multimedial presentasjon skal man inspirere folk til å kjøpe produktet, heller enn å laste det ned.

Det ligger videre en dobbel intensjon i produktet, først skal man gi de oppsøkende musikkinteresserte en bonus i form av video og ekstra låtmateriale, og samtidig gi dem en mulighet til å lære mer om artisten, samt kjøpe produkter ved å henvise til eksterne websider / webbutikker.

Målgruppen er diffus, men tenkt å være de mer “oppsøkende musikkinteresserte” som er interessert i mer enn bare musikken – altså eksempelvis bakgrunnen til en artist og hans / hennes måte å arbeide på. I mitt tilfellet løses dette ved å dele produktet opp i tre overordnede kategorier – “the video” som gir mulighet til å se musikkvideoen til det aktuelle nummeret på singelen, samt informasjon om regissør, lokalitet og annen trivialia. “The method” som gir innsikt i artistens produksjonsmetode i form av tre trinn, og “The artist” som gir en biografi og diskografi over artisten, samt også muligheter til å kjøpe diskografien fra en ekstern nettbutikk.

Estetisk er produksjonens uttrykk komponert med referanse til selve videoen som er inkludert, derav navned “deconstructed”. Kompositorisk i form av at elementene er plassert forskjellig i forhold til hverandre på de forskjellige undersidene, likt videoens eklektiske plassering av fokuspunkter. Men også ved at nesten alle elementer i cdrom-produksjonen er hentet fra videoen. Stillbilder er hentet ut, beskjært og plassert inn i nye sammenhenger. Dette henspeiler også til artistens måte å jobbe på, ved å dekonstruere gamle verk i form av samples, for så å rekonstruere de til nye verk i form av loops og montasje.

For å gi mottakerne mulighet til å lære mer om artisten er det lagt til noen eksterne ressurser. Ved å trykke på linker kan man komme til artistens offisielle hjemmeside, en nettbutikk som selger artistens produkter, og et musikkleksikon på nett som gir en (mer objektiv) innføring til artistens og hans produksjon. I tillegg til dette kan man på hver plate i diskografien klikke på “order record” og komme til den aktuelle siden for bestilling av denne platen på en nettbutikk.

Produktet er lagt opp med bakgrunn i at mottakerne har en viss forforståelse for hvordan nettsider og multimediale produkter er lagt opp, herunder bl.a. linktypologi. Man får en kort presentasjon av artisten, videoen og metoden, og henvises samtidig til eksterne ressurser i form av websider, som mottakeren forhåpentligvis har blitt inspirert til å besøke etter å ha sett (og hørt) presentasjonen.

Dette er løst på én måte i min produksjon, men det sentrale er hvordan plateselskaper heller kan motvirke en, for dem, negativ tendens ved å utnytte de nye mediers potensiale heller enn å fånyttes søke å begrense brukerens opplevelse ved å nytte teknikker for kopisperre, eller hindre avspillingsmulighet på computere i det hele tatt.

Litteraturliste

Medieprodukter

Abonner på innlegg Abonner på kommentarer (Hva er dette?)