Websted til boken “Breaking Through to the Other Side”

I forbindelse med mitt praktikkopphold i Signal Digital lagde jeg et websted til en ny bok om brukervennlighet som en av mine kolleger skrev. Under ligger et synopsis som er en skisse over hva jeg skal snakke om under muntlig eksamen.

Har du noen kommentarer må du gjerne spikre dem opp her!

Synopsis

screenshot av webstedets forside

Mitt websted for Thomas Visby Snitkers bok “Breaking Through to the Other Side” har som overordnet formål å hjelpe til å selge boken. Webstedet er utformet i samarbeid med forfatteren, i forbindelse med mitt praktikkopphold hos Signal Digital, forfatterens arbeidsplass.

Bokens tema er brukervennlighet og brukervennlighetsmetoder, noe som har fått stor innvirkning på hvordan sitet er oppbygget, og hvordan tekstene på webstedet er utformet.

Jeg vil gå gjennom alle faser i prosjektet, fra idémyldring og forarbeid, til selve utviklingen og til de tester vi foretok underveis i utviklingen og tett opp mot lansering (her: innleveringsdato!)

Jeg vil fokusere på hvordan vi utformet sitet med tanke på hvilke målgrupper boken henvender seg til, og hvilke overveielser vi gjorde oss med tanke på hva vi skulle formidle om boken, og på hvilken måte vi skulle gjøre det. Sentralt her er de strategiske mål webstedet har, og den kjennskap man har til det bokkjøpende webpublikum.

Videre vil jeg gå gjennom utviklingsfasen, og de overveielser som ble gjort her. Sentralt er det hvordan webstedet har blitt utformet rent teknisk for at alle brukergrupper skal kunne ha tilgang til webstedet, og kunne ha glede av det. Herunder blinde og / eller svaksynte brukergrupper, brukere som aksesserer webstedet med håndholdte medier som mobiltelefoner og PDA-er, samt for generell søkemotoroptimering.

Her vil jeg også fokusere på hvorfor sitet har fått den utforming, grafiske presentasjon, menystruktur og tekstmengde som det har. Sentralt her vil være generell viten om brukervennlighet, og viten om hvordan man leser på web.

Til slutt vil jeg gå gjennom de forskjellige tester webstedet har vært gjennom, hvordan de har vært gjennomført og hva vi har fokusert på i testsituasjonen. Jeg vil kort gå gjennom de justeringer på webstedet som skjedde i etterant av disse testene, samt hvordan testresultatene samsvarte med våre antakelser fra startfasen – altså for å sikre at de antakelser og overveielser vi hadde gjort i startfasen var valide og samsvarte med brukernes faktiske behov.

Litteraturliste

Medieprodukter

Abonner på innlegg Abonner på kommentarer (Hva er dette?)