12 bilder fra Miami / Florida
12 bilder fra en uke i Florida / Miami Beach
# Skrevet i Bilder, Reiser og turer Sunday 2. October 2005 | 2