Ni bilder fra Ko Chang
Ni bilder fra en femdagers ferietur til øya Ko Chang i Thailand.
# Skrevet i Bilder, Reiser og turer Wednesday 15. March 2006 | 2