Leve, for å fortelle av Gabriel Garcia Marquez
Første del av Marquez mamoarer er verd å få med seg om du har et forhold til forfatteren fra før
# Skrevet i Litteratur Monday 14. February 2005 | 0