Siste fire bøker
Fire forskjellige bøker man har lest ferdig, og en man måtte kaste uferdig i veggen.
# Skrevet i Litteratur Tuesday 30. December 2008 | 1

Ingen skriver til obersten av Gabriel Garcia Marquez
Ingen skriver til obersten er i grunn litt kjedelig.
# Skrevet i Litteratur Thursday 11. March 2004 | 0