Åtte bilder fra Geneve
Åtte bilder fra Geneve, og litt fakta fra Sveits.
# Skrevet i Bilder, Reiser og turer Friday 2. February 2007 | 5