Min aller siste muntlige eksamen

Forrige | Neste

Jeg har omsider kommet meg tilbake til København etter en strabasiøs busstur. Fem minutter ut fra Oslo sier sjåføren: “en liten praktisk opplysning. Toalettet fungerer ikke på denne bussen”. Det er ikke det du dør etter å høre etter du nylig har inntatt to kopper kaffe og en flaske vann, og du har åtte timer foran deg i buss. Men det gikk.

Etter vi kom frem, åtte timer senere, klarte jeg å glemme mobiltelefonen min i bussen, så jeg måtte vente i en og en halv time til bussen kom tilbake da den skulle returnere til Gøteborg. Min tosk. Men det hadde vært betraktelig verre om bussen bare hadde kjørt videre til Berlin, som den vanligvis gjør.

Men det var ikke det jeg skulle skrive, selv om det ikke gjør noe, for dette blir uansett det lengste innlegget jeg noen gang blir å skrive i denne bloggen. Får man da inderlig håpe. I morgen har jeg muntlig eksamen i formidling og medieanalyse hvor jeg skal forsvare webstedet jeg lagde til boken Breaking Through to the Other Side, på bakgrunn av synopsiset jeg skrev på rekordfart.

Personlig er jeg mentalt ferdig med disse eksamene i det sekund selve produktet er levert. Men universitetet er uenig og sier at jeg må holde et foredrag om det også. Og det teller i tillegg 50% av karakteren. Ganske hårreisende i grunn.

Men nok utenomprat. Her er det jeg har skrevet ned i kveld, som jeg får satse på å memorere som et slags utgangspunkt til i morgen:

Muntlig eksamen – breaking through to the other side

Webstedet til boken “Breaking Through to the Other Side” av Thomas Visby Snitker har som hovedformål å hjelpe til å selge boken, ved å tilby relevant informasjon om den, samt å la interesserte lese utvalgte deler av bokens innhold online. Boken handler om brukervennlighet på web og andre plattformer – hvorfor det er viktig, og hvilke metoder man har til rådighet for å brukervennlighetsteste sine produkter.

Boken henvender seg til “web managers”, de som har med et websteds daglige drift å gjøre. Dette er derfor også målgruppen til webstedet.

I startfasen av prosjektet undersøkte vi først lignende websteder med samme formål, for å se hva denne typen websteder vanligvis inneholder. I tillegg intervjuet vi utvalgte mennesker i målgruppen som er vant til å handle bøker på nettet generelt om deres forventninger til et websted som skal selge en bok, og hvilken informasjon de etterspurte i en beslutningsprosess.

De aller fleste ytret ønske om “metainformasjon” som pris, tilgjengelighet, informasjon om hvem som hadde skrevet den, om hvem den var beregnet på etc. Og de aller fleste ville kjøpe den på web. I tillegg var det et ønske om å kunne lese utvalgte deler av boken online. Dette stemte godt med hva lignende websteder tilbydde, og la premissene for hvilken informasjon vi valgte å formidle.

Når det kom til formidlingsmetoden var det et sentralt at webstedet skulle understøtte bokens tema, om enn på en mer sublim måte, ved å være utviklet etter de teknikker og retningslinjer boken tar for seg. Et sentralt mål var derfor at webstedet skulle være så brukervennlig som mulig. Konkret skulle webstedet være lett å få oversikt over, lett å navigere og det skulle være lett å gjennomskue hva webstedet ville formidle. Og webstedet skulle utformes med brukernes behov i sentrum, ikke avsenders.

Det ble bestemt at vi skulle lage et minimalistisk design, noe flere ting bidrar til. Alt innhold blir presentert i én kolonne, da erfaring viser at brukere kun fokuserer et sted uansett, og at viktig informasjon (utenom navigasjon) presentert i sekundære kollonner ofte blir oversett.

I tillegg ble all unødvendig tekst ble trimmet bort, så kun det sentrale blir formidlet. Teksten og generell utforming ble tilrettelagt for scanning ved bruk av gode og sigende overskrifter, gode og sigende linktekster, punktlister hvor det er fornuftig, klare og lite forstyrrende farger, og generelt færrest mulig forstyrrende elementer.

Teknisk sett er webstedet utviklet med XHTML og CSS for å sikre lesbarhet på alle plattformer, inkludert mobile, og med semantisk korrekt kode for å gi mest mulig mening til brukere med enten taleopplesere eller tekstbrowsere. Det er i tillegg lagt til (skjult) metainformasjon for å assistere blinde og svaksynte bedre – de kan hoppe over hovednavigasjon på hver side for å slippe å få den lest opp hver gang, og det brukes overskrifter til hoved- og sekundærnavigasjon, noe som ellers formidles visuelt. Disse hjelpemidlene er gode også for brukere på mobile plattformer.

Dette ble gjort da boken tar for seg brukervennlighet og tilgjengelighet for brukere med diverse handicap, og også andre plattformer enn web.

En stor sidegevinst av dette er at også søkemotorer får mer mening ut av sidene (Google er verdens mest aktive blinde bruker), og at sidene derfor kan få en bedre plassering i søkemotorer. Dette er viktig for et websted som ikke har noe markedsføringsbudsjett, og samtidig omhandlet et tema det allerede finnes mye informasjon om på web.

I den senere delen av utviklingsfasen brukervennlighetstestet vi webstedet med fire forskjellige brukere fordelt på to testbolker. Testene var tredelt, der vi først intervjuet brukerne og spurte om deres erfaring med bokkjøp på nettet, og hvilken informasjon de ville finne nyttig i en kjøpssituasjon.

I andre del lot vi brukerne få se førstesiden, og kun den, hvor de ble spurt om hva de forventet å finne bak de forskjellige menypunktene, og om det virket som om webstedet kunne hjelpe dem med å finne den informasjonen de etterspurte.

I tredje del lot vi brukerne surfe fritt rundt på sidene mens de tenkte høyt, og kommenterte det de fant, det de var usikre på etc. Til slutt ba vi dem komme med en kritisk helhetsvurdering av webstedet.

Brukerne var stort sett veldig fornøyde med den informasjonen de ble presentert for, og følte at webstedet tilbydde den informasjon de hadde etterspurt, men de ga oss samtidig noen veldig gode data som vi brukte videre til finjustering av webstedet.

I alle stadier av utviklingen hadde vi det mål for øye å gjøre webstedet mest mulig brukervennlig og brukersentrert, noe intervjuene og undersøkelsene i forkant, så vel som brukertestene i sluttfasen bidro sterkt til.

Fin.

Oppdatering, dagen derpå: Og ting gikk bra, fikk 10 på 13-skalaen som gis For den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.. De syntes produktet var, vel, perfekt, mens fremstillingen min var for laidback! Jaja, ikke det verste man kan være :)

Skrevet Thursday 22. January 2004 klokka 21:27 og arkivert under Medievitenskap.

Kom med en kommentar

Trackback? http://vaj.no/2004/01/min-aller-siste-muntlige-eksamen/trackback/

Abonner på innlegg Abonner på kommentarer (Hva er dette?)